آموزش شهروندی

با ریختن زباله در جوی ها باعث آبگرفتگی معابر نشویم

شهروندان عزیز علت عمده اغلب آبگرفتگی‌ها، تجمع زباله‌های ریخته شده در جوی‌ها و کانیوهای سطح شهر در گلوگاه‌های عبور آب‌های سطحی میباشد.
با ریختن زباله در جوی ها باعث آبگرفتگی معابر نشویم
دوشنبه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ - ۰۵:۱۱ |
کد خبر : ۸۲۵ |
اخبار

بنابراین به منظور رعایت حقوق همه شهروندان ساکن در شهر، ضروری است تا هر یک از ما با مشارکت در امر پاکیزه نگهداشتن شهر، از ریختن زباله در سطح معابر و محل عبور آب های سطحی جلوگیری نماییم .