اجرای طرح رفع سدمعبر در سطح شهر طالقان

اجرای طرح رفع سدمعبر در سطح شهر طالقان با اعلام اخطار جهت آگاهی كسبه محترم شهر به اجرا در آمد
اجرای طرح رفع سدمعبر در سطح شهر طالقان
یکشنبه | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ - ۰۹:۱۲ |
کد خبر : ۷۴ |
اخبار

به استناد تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها به کسبه محترم شهر اخطار داده شد تا نسبت به جمع آوری لوازم و تابلوهای نصب شده در پیاده روها اقدام نمایند ، طبق این قانون  شهرداری ها  مکلف هستند در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن عمومی به وسیله مأمورین ، خود رأساً اقدام نمایند.

لازم به ذکر است که  در صورت عدم رعایت قانون توسط کسبه محترم، شهرداری  نسبت به جمع آوری تابلوها و دیگر لوازمی که در پیاده روها موجب سد معبر شدند اقدام خواهد نمود و اشخاص مزبور نیز حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.