امروز : شنبه ۰۲ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۳۲

راهنمایی گردشگران در ایست بازرسی طالقان

راهنمای گردشگران در ایست بازرسی طالقان و توزیع کیسه های زباله به گردشگران توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی طالقان انجام شد.
راهنمایی گردشگران در ایست بازرسی طالقان
سه شنبه | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ - ۰۸:۵۷ |
کد خبر : ۳۹۴ |
اخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، توزیع کسیه های زباله، نقشه  گردشگری و راهنمایی مسافران و گردشگران جهت اسکان در اماکن امن و دور از مسیر سیلاب و خطر در محل ایست بازرسی گردنه طالقان توسط شهرداری و اداره میراث فرهنگی طالقان انجام شد.