عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان فروردین (شوشولات)

عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان فروردین (شوشولات) کوچه عقیق توسط نیروهای موتوری و خدمات شهر انجام شد
عملیات مخلوط ریزی، تسطیح و رگلاژ خیابان فروردین (شوشولات)
چهارشنبه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۵:۰۴ |
کد خبر : ۹۷۳ |
اخبار کوتاه