عملیات حمل و پخش، تسطیح و رگلاژ مخلوط در محله حسنجون و سید آباد

عملیات حمل و پخش، تسطیح و رگلاژ مخلوط در محله حسنجون و سید آباد توسط نیروهای موتوری و خدمات شهر انجام شد
عملیات حمل و پخش، تسطیح و رگلاژ مخلوط در محله حسنجون و سید آباد
سه شنبه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ - ۰۹:۵۴ |
کد خبر : ۹۷۲ |
اخبار کوتاه

خیابان معلم، کوچه اول

عملیات حمل و پخش، تسطیح و رگلاژ مخلوط در محله حسنجون و سید آباد

عملیات حمل و پخش، تسطیح و رگلاژ مخلوط در محله حسنجون و سید آباد