لکه گیری آسفالت مسیر کولج

ادامه عملیات لکه گیری آسفالت مسیر کولج از ادامه بلوار شهید مطهری تا سه راه کولج حسنجون توسط واحد واحد عمران شهرداری در حال اجرا می باشد.
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
سه شنبه | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ - ۰۴:۲۴ |
کد خبر : ۹۶۲ |
اخبار کوتاه

لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج
لکه گیری آسفالت مسیر کولج