بررسی و بروز رسانی پرونده های موجود در بایگانی واحد شهرسازی

بررسی و بروز رسانی پرونده های موجود در بایگانی شهرسازی و تهیه خلاصه پرونده و نسخه ی مجازی پرونده های ملکی توسط واحد شهرسازی انجام شد.
بررسی و بروز رسانی پرونده های موجود در بایگانی واحد شهرسازی
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ - ۰۶:۲۸ |
کد خبر : ۳۰۸ |
اخبار کوتاه