بازديد كارشناسان شهرداري از شكست آسفالت ورودي محله جزينان

كارشناسان شهرداري طالقان از شكست آسفالت ورودي محله جزينان بازدید کردند.
بازديد كارشناسان شهرداري از شكست آسفالت ورودي محله جزينان
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۱:۳۱ |
کد خبر : ۳۴۴ |
اخبار

به گزارش روابط عمومی شهرداری طالقان، در حال حاضر جهت ايمن سازي مسير و تردد شهروندان علي الخصوص در شب بوسیله نوار خطر محصور شد.

درعین حال موضوع در كميته فني شهرداری مورد بررسی قرار گرفته و جهت تصميم گيري و رفع مشكل تدبیر لازم اندیشیده شد.