مهندس حامد صادقیان:

تکمیل فاز نخست کتابخانه اصلی شهر یکی از اولویت های شهر طالقان است

مهندس حامد صادقیان عضو شورای شهر طالقان اظهار کرد: از مجموع بودجه ۱۲ میلیاردی دیده شده برای سال آینده، ۵.۵ میلیارد تومان آن عمرانی است.
تکمیل فاز نخست کتابخانه اصلی شهر یکی از اولویت های شهر طالقان است
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۰۷:۰۶ |
کد خبر : ۳۳۸ |
اخبار

مهندس حامد صادقیان عضو شورای شهر با بیان اینکه بهسازی معابر شهری که از سال جاری آغاز شده است گفت: سهمی ویژه از بودجه سال آینده دارد و تلاش می کنیم ۴۰ درصد معابر باقیمانده شهر در سال ۹۸ بهسازی شود.

صادقیان گفت: تکمیل فاز نخست کتابخانه اصلی شهر را یکی دیگر از اولویت های شهر عنوان کرد و گفت: این پروژه پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی داشته و طبق زمان بندی در حال انجام است.

عضو شورای شهر طالقان ادامه داد: انجام مطالعات مربوط به پروژه های عمرانی و اجرای دیوار حائل وساحلی در برخی از محلات شهر نیز در بودجه سال آینده دیده شده است.

وی با اشاره به عملکرد خوب شهرداری طالقان در بارش های اخیر گفت: علیرغم کمبودهای سخت افزاری کار پاکسازی و برف روبی معابر اصلی و فرعی شهر به خوبی و با کمترین تاخیر انجام شد و شهروندان نیز همراهی مناسبی با مدیریت شهری داشتند.

صادقیان تصریح کرد: خرید دستگاه برف روب یکی از برنامه های مدیریت شهری طالقان برای سال آینده است و امیدوارم بتوانیم در بخش تقویت امکانات سخت افزاری گام موثری برداریم.