نخستین جلسه ماهانه مدیریت شهری با هیئت امنا محله جزینان

نخستین جلسه ماهانه مدیریت شهری با هیئت امنا محله جزینان جهت هم اندیشی و برنامه ریزی سال ۹۸ برگزار گردید.
نخستین جلسه ماهانه مدیریت شهری با هیئت امنا محله جزینان
شنبه | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ - ۰۶:۵۷ |
کد خبر : ۳۰۳ |
اخبار

به گزارش روابط عممومی شهرداری طالقان، دراین جلسه به موضوع مهم شاخص جمعیت پرداخته شد.
با توجه به اینکه شاخصه طرح اصلی تفصیلی و سایر مسائل مرتبط به شهر طالقان، ارتباط مستقیم با میزان جمعیت شهر دارد و در آمارگیری سال ۹۵ بعلت عدم مشارکت شهروندان در سرشماری  جمعیت و نتیجتا "اعلام غیرواقعی جمیت شهر" سبب گردیده شهرداری در تهیه طرح تفصیلی دچار مشکل گردد.