امروز : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ساعت ۲۰:۵۷

پاکبانان سختکوش شهرداری طالقان

پاکبانان سختکوش شهرداری طالقان روزانه نسبت به جمع آوری خاک های مازاد و جارو زنی معابر اصلی و فرعی اقدام می نماید.
پاکبانان سختکوش شهرداری طالقان
دوشنبه | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۲۲:۴۶ |
کد خبر : ۲۵۷ |
اخبار

با توجه به فصل برگریزان درختان، بصورت مستمر لایروبی جوی ها در سطح شهر صورت می پذیرد تا ضمن حفظ نظافت محیط شهری از آب گرفتگی احتمالی معابر جلوگیری بعمل آید.