عملیات مخلوط ریزی در بلوار آیت الله طالقانی

مخلوط ریزی جهت زیر سازی پروژه بلوار آیت الله طالقانی
عملیات مخلوط ریزی در بلوار آیت الله طالقانی
یکشنبه | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ - ۰۴:۳۶ |
کد خبر : ۲۱۴ |
اخبار

روابط عمومی شهرداری طالقان / پس ازاتمام  عملیات خاکبرداری ، مخلوط ریزی جهت زیر سازی پروژه  بلوار آیت الله طالقانی (ره) در انتهای خروجی شهر طالقان  توسط شهرداری آغاز شد .