جلسه هم اندیشی شبکه بهداشت و درمان طالقان با اعضای محترم شورای اسلامی شهر

مقرر گردید شکایات مردمی از قیمت داروهای داروخانه به شورای شهر ، مراتب کتبا به شبکه بهداشت جهت رسیدگی و صدور جوابیه اعلام گردد .
 جلسه هم اندیشی شبکه بهداشت و درمان طالقان با اعضای محترم شورای اسلامی شهر
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ - ۰۶:۱۲ |
کد خبر : ۲۰۵ |
اخبار

روابط عمومی شهرداری طالقان / جلسه هم اندیشی  ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان طالقان و کارشناسان این مجموعه با اعضای محترم  شورای اسلامی شهر در سالن کنفراس شبکه بهداشت برگزار گردید . در ابتدای این جلسه مهندس حیدریان ریاست شبکه بهداشت ضمن خیرمقدم به حاضرین  و تشکر از حضور ریاست و اعضای محترم شورای گزارش مبسوطی در خصوص عملکرد شبکه بهداشت و درمان در سال 96 به اطلاع حاضرین رساند در ادامه هریک از کارشناسان ضمن معرفی خود  گزارشی در خصوص نحوه عملکرد و اقدامات واحد مربوطه ارائه دادند و به ذکر معضلات موجود در روند اجرای کاری خود که قابل حل و فصل در این جلسه  بوده است بیان نمودند.

برخی از تصمیمات مهم در این جلسه :

 • مقرر گردید اطلاع رسانی در خصوص سامانه شکایات بهداشتی 190 توسط روابط عمومی شبکه بهداشت و شهرداری دو از طریق پیامک  صورت گیرد .
 • مقرر گردید ، شورای شهر هماهنگی های لازم را با شهرداری طالقان  جهت اختصاص یک بیلبورد در سطح شهر  در خصوص اطلاع رسانی آموزشی شبکه بهداشت ودرمان به انجام رساند .
 • با توجه به ورود مواد غذایی و لبنیات فله ای و غیر بهداشتی به صورت مخفیانه و شبانه به سطح شهر و شهرستان طالقان مقرر شد شورای اسلامی شهر هماهنگی لازم را با ارگانهای ذیربط در خصوص قرار دادن پست نظارت و قرنطینه در ورودی شهر یا شهرستان طالقان انجام دهند.
 • با توجه به وجود تعدادی زیاد از  سگهای ولگرد و بلاصاحب در سطح شهر طالقان و بروز موارد  حیوان گزیدگی  و انتقال بیماریهای واگیر مقرر گردید : شورای اسلامی شهر هماهنگی های لازم را با شهرداری طالقان جهت زنده گیری  و انتقال سگهای ولگرد انجام و شهرداری نسبت به ارائه جدول برنامه  زمانی  زنده گیری سگهای ولگرد و ارسال آن به سایر ادارات مربوطه اقدام نماید.
 • در خصوص معضل دفع غیر بهداشتی فاضلاب در منطقه موسوم به قاسم دره واقع در شهرک طالقان – دو راهی خسبان شورای اسلامی شهر، هماهنگی لازم با شهرداری نسبت به تشکیل کمسیون بند 20 و  رفع معضل بهداشتی آن منطقه تمهیدات لازم را بعمل آوورد .
 • مقرر شد : در خصوص عدم دفع بهداشتی مناسب زباله در مناطق روستایی ، شبکه بهداشت و درمان اقدامات لازم را به انجام رساند.
 • در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی توسط واحدهای بهداشتی  در مناطق مختلف شهری مقرر گردید شبکه بهداشت ودرمان طالقان از  زمان و مکان برگزاری این کلاسها به شورای شهر  اطلاع رسانی نماید.
 • با توجه به رینگ نبودن شبکه توزیع آب در منطقه شهرکسازی و صفر بودن میزان کلر باقیمانده آب در این منطقه مقرر گردید شورای شهر هماهنگی های لازم را در این زمینه با شرکت آب و فاضلاب شهری طالقان انجام دهد .
 • با توجه به جمعیت کم شهرستان طالقان و عدم مراجعه شهروندان طالقان به واحد سلامت روان به علت بومی بودن   افراد مراجعه کننده مقرر گردید  شورای اسلامی شهر در صورت برگزاری جلسات  و مجمع ها مراتب را به شبکه بهداشت ودرمان طالقان ارائه دهد تا کارشناس سلامت روان اقدامات لازم را در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی و مشاوره های انفرادی شهروندان انجام دهد.
 • با توجه به اجرای برنامه دهگردشی توسط پزشک و ماما تیم سلامت در روستاهای تحت پوشش و برخی  روستاهایی که تحت پوشش مناطق شهری می باشند  مقرر گردید  شورای اسلامی شهر هماهنگی های لازم را با شوراها جهت قرار دادن مکان مناسب جهت استقرار اعضای تیم سلامت و اطلاع رسانی به مردم  انجام دهند.
 • با توجه به استفاده کشاورزان از سموم و عدم اطلاع ایشان از سموم مناسب در مزارع مقرر گردید شورای اسلامی شهر هماهنگی های لازم را با اتحادیه های مربوطه جهت اعلام سموم مناسب  و طریقه مصرف آن به کشاورزان اقدام و یک رونوشت به شبکه بهداشت  و درمان طالقان ارسال نمایند  .
 • با توجه به عدم وجود محل شارژکپسول اطفا حریق در سطح شهر طالقان و عدم شارژ کپسول اطفاء حریق اکثر کارگاه های موجود در سطح شهر و شهرستان مقرر گردید شورای اسلامی شهر هماهنگی های لازم را جهت  جهت شارژکپسولهای اطفاء حریق  و قرار دادن مکان مناسب در سطح شهر  جهت این امر درنظر بگیرند
 • با توجه به پروسه احداث بیمارستان در سطح شهر طالقان و عدم مکان مناسب پیش بینی شده جهت احداث آن شورای اسلامی شهر اقدامات لازم را با فرمانداری شهرستان در خصوص معرفی مکان مناسب جهت احداث بیمارستان  انجام دهند .
 • مقرر گردید شورای اسلامی شهر هماهنگی لازم را جهت آسفالت حیاط شبکه و لکه گیری مقابل در ورودی شبکه بهداشت ودرمان انجام دهند.
 • مقرر گردید در صورت وجود شکایت مردمی از قیمت داروهای داروخانه به شورای شهر مراتب کتبا به شبکه بهداشت ودرمان  جهت رسیدگی و  صدور جوابیه صورت گیرد .
 • با توجه به مقرری عوارض 150 میلیون تومانی جهت ساختمان جدید الحداث ستاد شبکه بهداشت و درمان توسط شهرداری طالقان و پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی البرز به شهرداری مبنی بر پذیرش اوراق مشارکت و عدم پذیرش شهرداری طالقان مقرر گردید شورای اسلامی شهر هماهنگی های لازم را در این خصوص با شهرداری طالقان انجام دهد.
 • با توجه به اجرای برنامه رایگان پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر  توسط کارشناسان شبکه بهداشت در سطح          شهرستان طالقان  مقرر گردید تمامی اعضا و کارکنان  محترم  شورای  اسلامی شهر طالقان با سن بالای 30 سال به مرکز بهداشت طالقان جهت  انجام این غربالگری مراجعه نمایند.
 • با توجه به آیین نامه اجرایی مجمع ملی سلامت و شروع انجام آن در سطح شهر و شهرستان طالقان یک نسخه از آیین نامه مذکور تحویل ریاست محترم شورای اسلامی شهر طالقان شد تا پس از مطالعه  همکاری لازم را در این زمینه مبذول دارند.

در پایان این جلسه آقای میر حسینی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن تشکر از تشکیل این جلسه خواهان استمرار جلسات به صورت فصلی شده و خواستار اطلاع رسانی تمامی کارکنان شبکه بهداشت ودرمان در خصوص اقدامات صورت گرفته در سطح شهرستان شدند .