بازدید مهندس قاسم پور و معاونت خدمات شهر از دیوار احداث شده در پایین مزار گلینک

مهندس قاسم پور و معاونت خدمات شهر از دیوار احداث شده در پایین مزار گلینک که .....
بازدید مهندس قاسم پور و معاونت خدمات شهر از دیوار احداث شده در پایین مزار گلینک
یکشنبه | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ - ۰۵:۵۶ |
کد خبر : ۱۹۶ |
اخبار

روابط عمومی شهرداری طالقان /  مهندس قاسم پور شهردار طالقان بهمراه  معاونت خدمات شهر از دیوار احداث شده در پایین مزار گلینک که توسط  واحد امانی شهرداری جهت جلوگیری از رانش زمین وآسیب های احتمالی به لوله های گاز وآب احداث گردیدبازدید بعمل آورده