عملیات مخلوط ریزی و تسطیح معابر محله گلینک

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح معابر محله گلینک توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری انجام شد
عملیات مخلوط ریزی و تسطیح معابر محله گلینک
دوشنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ - ۰۵:۳۹ |
کد خبر : ۶۲۱ |
اخبار کوتاه