امروز : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۴۱

گزارش تصویری - نمایشگاه صنایع دستی غذاهای بومی محلی، محصولات باغی و ابزارآلات سنتی


اولین نمایشگاه صنایع دستی غذاهای بومی محلی،  محصولات باغی و  ابزارآلات سنتی در محله حسنجون و سید آباد طالقان برگزار شد.

اولین نمایشگاه صنایع دستی غذاه...
جزئیات
اولین نمایشگاه صنایع دستی غذاه...
جزئیات
اولین نمایشگاه صنایع دستی غذاه...
جزئیات
اولین نمایشگاه صنایع دستی غذاه...
جزئیات
اولین نمایشگاه صنایع دستی غذاه...
جزئیات
اولین نمایشگاه صنایع دستی غذاه...
جزئیات