امروز : شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۵

گزارش تصویری - راهپیمایی برای محکومیت اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی


راهپیمایی برای محکومیت اقدام ت...
جزئیات
راهپیمایی برای محکومیت اقدام ت...
جزئیات
راهپیمایی برای محکومیت اقدام ت...
جزئیات
راهپیمایی برای محکومیت اقدام ت...
جزئیات
راهپیمایی برای محکومیت اقدام ت...
جزئیات
راهپیمایی برای محکومیت اقدام ت...
جزئیات