روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد

۱۳ آبان روز تجلی دوباره آزادگی و شجاعت و غیرت انقلابی در ملت مسلمان ماست.(مقام معظم رهبری )
روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز گرامی باد
چهارشنبه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ - ۰۶:۰۵ |
کد خبر : ۹۷۵ |
اخبار

 وعده ما  پنجشنبه ۱۰ صبح

میدان سرلشکر فلاحی