امروز : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۰

کلیپ گزیده ای از عملکرد عمرانی شهرداری طالقان در نیمه اول سال ۱۳۹۹

کلیپ گزیده ای از عملکرد عمرانی شهرداری طالقان در نیمه اول سال ۱۳۹۹
کلیپ گزیده ای از عملکرد عمرانی شهرداری طالقان در نیمه اول سال ۱۳۹۹
سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ - ۰۹:۵۵ |
کد خبر : ۸۷۴ |
اخبار

مزایده

مناقصه