امروز : پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۳

دفاع از حقوق مردم شریف طالقان

دفاع همه جانبه مهندس قاسم پور شهردار در جلسات استانی از حقوق مردم شریف طالقان
دفاع از حقوق مردم شریف طالقان
چهارشنبه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ - ۰۷:۳۰ |
کد خبر : ۸۱۸ |
اخبار

مزایده

مناقصه