پاکسازی، برفروبی و نمک پاشی کلیه معابر

پاکسازی، برفروبی و نمک پاشی کلیه معابر و خیابانهای اصلی سطح شهر و محله های شهر توسط نیروهای شهرداری
پاکسازی، برفروبی و نمک پاشی کلیه معابر
شنبه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ - ۰۵:۱۷ |
کد خبر : ۸۸۲ |
اخبار کوتاه