بازدید از جانمایی سبتیک محله قاسم دره

آقای مومن نژاد ریاست دادگاه به همراه مهندس قاسم پور شهردار ، سرکار خانم مقیمی و آقای صادقیان نماینده شورای اسلامی شهر، آقای فلاح رئیس محیط زیست طالقان و سایر اعضای کمیسیون بند ۲۰ به همراه ساکنین محله از قاسم دره جهت جانمایی سبتیک در این محل و پی گیری مجدانه برای شروع پروژه بازدید کردند
بازدید از جانمایی سبتیک محله قاسم دره
یکشنبه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ - ۱۶:۴۱ |
کد خبر : ۸۰۳ |
اخبار کوتاه