امروز : چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۶:۴۱

عملیات پاکسازی و جمع آوری سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو

عملیات پاکسازی و جمع آوری سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو توسط نیروهای خدمات شهر شهرداری انجام شد
عملیات پاکسازی و جمع آوری سنگ های ریزشی در مسیر ورودی محله گزینان و جاده نازرو
سه شنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ - ۰۵:۴۵ |
کد خبر : ۶۲۲ |
اخبار کوتاه