امروز : یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۱۶

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان فرعی جنب میدان چالدشت

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان فرعی جنب میدان چالدشت توسط نیروهای خدمات شهر و موتوری شهرداری انجام شد.
 عملیات مخلوط ریزی و تسطیح خیابان فرعی جنب میدان چالدشت
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - ۰۶:۴۲ |
کد خبر : ۶۱۴ |
اخبار کوتاه