امروز : یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱ ساعت ۰۱:۲۰

آماده سازی وبیس ریزی معبر دراگردان در محله گلینک

آماده سازی وبیس ریزی معبر دراگردان در محله گلینک بمنظور آماده سازی جهت پخش آسفالت توسط شهرداری طالقان انجام شد.
آماده سازی وبیس ریزی معبر دراگردان در محله گلینک
شنبه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ - ۰۷:۰۵ |
کد خبر : ۵۲۸ |
اخبار کوتاه