مخلوط ریزی و تسطیح جاده هادی آباد محله خسبان

ملیات بارگیری و حمل مخلوط توسط نیروهای موتوری و خدمات شهر و در ادامه مخلوط ریزی و تسطیح جاده هادی آباد محله خسبان توسط شهرداری طالقان انجام شد.
مخلوط ریزی و تسطیح جاده هادی آباد محله خسبان
سه شنبه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ - ۱۶:۱۸ |
کد خبر : ۴۳۳ |
اخبار کوتاه