عملیات مخلوط ریزی و تسطیح محل انفجار خط اصلی گاز طالقان

عملیات مخلوط ریزی و تسطیح محل انفجار خط اصلی گاز طالقان در بلوار ورودی شهر توسط شهرداری طالقان انجام شد.
عملیات مخلوط ریزی و تسطیح محل انفجار خط اصلی گاز طالقان
چهارشنبه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ - ۰۷:۱۲ |
کد خبر : ۴۲۲ |
اخبار کوتاه