جدول کشی بلوار امام خمینی(ره) شهر طالقان

جدول کشی بلوار امام خمینی(ره) روبروی بستنی نعمت توسط واحد امانی شهرداری طالقان انجام گردید.
جدول کشی بلوار امام خمینی(ره) شهر طالقان
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ - ۱۶:۵۷ |
کد خبر : ۳۸۱ |
اخبار کوتاه