بسيج عمومی برای ارسال تجهيزات جهت رفع بحران رانش زمین در طالقان

بسيج عمومی برای ارسال تجهيزات جهت رفع بحران رانش زمین با پیگیری های شهردار و فرماندار طالقان انجام شد.
بسيج عمومی برای ارسال تجهيزات جهت رفع بحران رانش زمین در طالقان
سه شنبه | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ - ۱۷:۲۶ |
کد خبر : ۳۷۷ |
اخبار کوتاه