شن ریزی و مخلوط ریزی کوچه اداره دارایی و اطراف آن

شن ریزی و مخلوط ریزی کوچه اداره دارایی و اطراف آن توسط واحد خدمات شهر و موتوری شهرداری طالقان انجام گرفت.
شن ریزی و مخلوط ریزی کوچه اداره دارایی و اطراف آن
دوشنبه | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۰۶:۰۱ |
کد خبر : ۳۵۵ |
اخبار کوتاه