جلسه شورای نامگذاری میادین، خیابانها و کوچه های شهر طالقان

جلسه شورای نامگذاری میادین، خیابانها و کوچه های شهر طالقان با حضور اعضاء تشکیل و تصمیمات جدیدی در خصوص نامگذاریها اتخاذ گردید.
جلسه شورای نامگذاری میادین، خیابانها و کوچه های شهر طالقان
چهارشنبه | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ - ۱۳:۴۵ |
کد خبر : ۲۹۶ |
اخبار کوتاه