آگهی مزایده کتبی

مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر طالقان

مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر طالقان
 مزایده یک قطعه زمین واقع در شهر طالقان
چهارشنبه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - ۱۹:۳۶ |
کد خبر : ۱۰۶۰ |
مزایده