امروز : چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۴

Breadcrumbs

بازدید از کوچه های محله گلینک جهت اجرای عملیات احداث نهر

مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر شهرداری با همراهی مسئول واحد عمران از کوچه های محله گلینک جهت اجرای عملیات احداث نهر بازدید بعمل آورد.
بازدید از روند اجرایی عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی محله گلینک

مهندس قاسمپور شهردار به اتفاق آقای عباسی ریاست اداره ورزش و جوانان از روند اجرایی عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی محله گلینک بازدید به عمل آوردند.
عملیات زیرسازی و آماده سازی میدان محله حسنجون و سید آباد

عملیات زیرسازی و آماده سازی میدان محله حسنجون و سید آباد به سمت مزار این محله انجام شد. بزودی این محور توسط شهرداری آسفالت خواهد شد.
بازدید از جانمایی سبتیک محله قاسم دره

آقای مومن نژاد ریاست دادگاه به همراه مهندس قاسم پور شهردار ، سرکار خانم مقیمی و آقای صادقیان نماینده شورای اسلامی شهر، آقای فلاح رئیس محیط زیست طالقان و سایر اعضای کمیسیون بند ۲۰ به همراه ساکنین محله از قاسم دره جهت جانمایی سبتیک در این محل و پی گیری مجدانه برای شروع پروژه بازدید کردند

مزایده

مناقصه