امروز : جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ساعت ۰۶:۳۱

بازدید از کوچه های محله گلینک جهت اجرای عملیات احداث نهر

مهندس گودرزی معاونت خدمات شهر شهرداری با همراهی مسئول واحد عمران از کوچه های محله گلینک جهت اجرای عملیات احداث نهر بازدید بعمل آورد.
بازدید از کوچه های محله گلینک جهت اجرای عملیات احداث نهر
جمعه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ - ۰۷:۴۱ |
کد خبر : ۸۱۲ |
اخبار کوتاه

مزایده

مناقصه