نصب تابلوی ورودی ساختمان شهرداری طالقان

نصب تابلوی ورودی ساختمان شهرداری در راستای بهینه سازی و بازسازی تابلوی فرسوده و قدیمی صورت پذیرفت
نصب تابلوی ورودی ساختمان شهرداری طالقان
سه شنبه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ - ۰۸:۱۳ |
کد خبر : ۷۷۷ |
اخبار کوتاه