امروز : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۴۸

Breadcrumbs

عملیات احداث نهر کانیو (ترمیم و بازسازی نهر) در خیابان اصلی محله گلینک

عملیات احداث نهر کانیو (ترمیم و بازسازی نهر) در خیابان اصلی محله گلینک توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد
عملیات آسفالت خیابان روبروی مخابرات

عملیات آسفالت خیابان روبروی مخابرات توسط واحد عمران شهرداری طالقان انجام شد
ارتباط تصویری مهندس قاسم پور شهردار طالقان با عوامل فنی واحد عمران

ارتباط تصویری مهندس قاسم پور شهردار طالقان با عوامل فنی واحد عمران به منظور مدیریت و کنترل عملیات اجرایی پروژه پخش آسفالت در بلوار شهید مطهری انجام شد
ادامه عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی در محله گلینک

عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی در محله گلینک توسط شهرداری طالقان ادامه دارد

مزایده

مناقصه