امروز : شنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۵۰

بازدید از روند اجرایی عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی محله گلینک

مهندس قاسمپور شهردار به اتفاق آقای عباسی ریاست اداره ورزش و جوانان از روند اجرایی عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی محله گلینک بازدید به عمل آوردند.
بازدید از روند اجرایی عملیات تکمیل و ساخت زمین ورزشی محله گلینک
پنج شنبه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ۰۷:۳۷ |
کد خبر : ۸۱۰ |
اخبار کوتاه

مزایده

مناقصه